Aerospace silver brazing alloys *** AMS Spécification ***

Silver brazing alloys for aerospace sector. AMS Spécification (Aerospace Material Specifications)

codigodenominacionbanda (°C)DIN 8513ISO 17672:2016EN 1044spec. AMSISO 3677
AMS4774BAMS 4774 (563Ni) BAg-21 varilla691-802AMS 4774
AMS4772BAMS 4772 (554Ni) BAg-13 varilla718-857L-Ag54Ni*AMS 4772
AMS4771BAMS 4771 (1550Ni) BAg-3 varilla635-655L-Ag50CdNiAG 351AMS 4771B-Ag50CdZnCuNi-635/655
AMS4770BAMS 4770 (1550) BAg-1a varilla620-640L-Ag50CdAG 301AMS 4770B-Ag50CdZnCu-620/640
AMS4766FFAMS 4766F (Ag85Mn) BAg-23 hilo desnudo960-970Ag 485AG 5014766F
AMS4763BAMS 4763 (556Sn) BAg-7 varilla620-655L-Ag56SnAg 156AG 102AMS 47633677 : B-Ag56CuZnSn-620/655
AMS4762BAMS 4762 (540) varilla660-720L-Ag40*AMS 4762
AMS4761BAMS 4761 (538Sn) BAg-34 varilla660-720L-Ag38Sn*Ag 138AMS 4761